Τετάρτη, 25 Απριλίου 2012

Crocus olivieri


DactylorhizaNeotinea lactea


Zerynthia polyxena


Ophrys argolica


Ophrys fusca


Ophrys lutea subsp.melena


Ophrys oestiferaAnacaptis papilionaceaOphrys ReinholdiiOrchis simia


Ophrys leochroma