Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2011

Δελφοί

Το παλιό χωριό

Abies cephalonica

"Οι αρχαίοι Έλληνες ονομαζαν το έλατο 'πίτυ΄ από την ομώνυμη νύμφη των δασών που ο Βοριάς παρέσυρε σε έναν γκρεμνό, γιατί προτίμησε τον Πάνα αντί γι αυτόν. Η Γαία λυπήθηκε τη δύστυχη νύφη και την μεταμόρφωσε σε έλατο. Έτσι λοιπόν όταν φυσάει ο Βοριάς, η Πίτυς κλαίει για τον Πάνα ..."

Urginea maritima


Scilla bifolia


Smilax aspera

Αρκουδόβατο

Barlia robertianaAsphodeline lutea


Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου 2011

Echinops


Crocus chrysantus


Anemone cyanea


Διαβολόδρομοι ...

Ο κύκλος της μάγισσας ...

Macrolepiota mastoidea


Crocus chrysantus


Orchis lactea